Pracownia Projektowa NIWELETA
mgr inż. Jacek KoszkulProjektowanie:
- dróg
- placów
- parkingów
- zjazdów
- organizacji ruchu drogowego
- ukształtowania terenuPracownia: Nowy Sącz, ul. Wybickiego 6, tel. 18 442 01 57
Siedziba: Nowy Sącz, Żeromskiego 1/35 , tel. 18 443 50 97

kom. +48 602 586 521


e-mail: niweleta@interia.pl